Montage en nazorg

Een prachtig eindresultaat, dat voldoet aan de vooraf vastgelegde afspraken. Dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait.

Wij begeleiden de montage en houden toezicht op een kwalitatieve verwerking van de diverse materialen, waarbij ook de specifieke verwerkingsvoorschriften van de materialen accuraat zullen worden nageleefd. Hierbij kunt u altijd rekenen op een servicegerichte houding. Wij zijn pas tevreden als u het ook bent.

Oplevering/nacontrole/evaluatie. Samen met u of uw vertegenwoordiger zorgen wij voor een accurate oplevering, waarbij wij eventuele onvolkomenheden vastleggen.