Techniek

Een juiste technische vertaling van de ontwerpen is belangrijk voor de uiteindelijke werking en de uitstraling van de producten.

Onderstaande zaken kunnen daarvan een onderdeel zijn.

Technische survey. Bezoek aan uw locatie(s) waarbij wij aandacht hebben voor de beste mogelijkheden voor de door u gewenste producten, technische mogelijkheden en bouwkundig advies. Is er een steiger, kraan of hoogwerker nodig? Zijn er specifieke veiligheidsaspecten van toepassing?

Technische verwerking. Na goedkeuring van de door ons gemaakte ontwerpen of na aanlevering van de ontwerpen van derden, verzorgen wij een technische verwerking, waarin vastlegging van te gebruiken technieken en materialen en de aanmaak van een technische tekening ten behoeve van de productie. Ook kwaliteits- en garantieaspecten worden hierin meegenomen.

Energie en milieu. Wij hechten veel waarde aan een milieubewuste verwerking van de signingproducten. Op dit punt zal ook uw product voldoende aandacht krijgen. Als onderneming zullen wij altijd bezig blijven onze kennis op dit vlak te vergroten.

Een technische survey voeren wij uit tegen een vaste fee. De kosten voor de technische verwerking zijn natuurlijk geheel afhankelijk van uw specifieke wensen, de definitieve invulling hiervan en de hiervoor door ons te maken uren. We maken hierover uiteraard vooraf met u afspraken, zodat verrassingen achteraf worden uitgesloten.

Ga naar Projectbegeleiding.