Projectbegeleiding

Na goedkeuring van het door ons verzorgde creatieve plan (of na ontvangst van een bruikbaar plan gemaakt door derden), is een gedegen voorbereiding nodig om de uiteindelijke uitvoering van het plan tot een succes te maken.

Onderstaande zaken kunnen daarvan een onderdeel zijn.

Technische survey. Een technische survey kan nodig zijn om alle maatvoeringen exact te bepalen. Hierbij wordt tevens gekeken naar de locatieomstandigheden in relatie tot de montagewerkzaamheden. Is er een steiger, kraan of hoogwerker nodig? Op welke momenten van de dag kan er wel/niet gewerkt worden. Zijn er veiligheidsaspecten van toepassing?

Vergunningaanvraag. Indien nodig verzorgen wij de aanvraag voor gemeentelijke en/of provinciale vergunningen, met inbegrip van benodigde formulieren en tekeningen, voor een vaste fee. Eventuele legeskosten, bouwkundige of technische tekeningen en mogelijke bezoeken aan de betreffende gemeentes, in overleg met u na opgaaf van aanvullende kosten.

Vastlegging (technische) specificaties. We hechten belang aan een goede vastlegging van specifieke materialen, exacte maatvoering en eventuele voorwaarden en hulpmiddelen ten behoeve van de montage. Ook kwaliteits- en garantieaspecten zullen hierin worden meegenomen.

Planning. In overleg met u wordt een planning voor het project gemaakt. Wat is de levertijd van specifieke onderdelen? Wanneer kan er worden gewerkt (overdag, ’s avonds)? Een goede afstemming met u of uw facilitaire mensen vinden wij erg belangrijk.

De kosten voor projectbegeleiding zijn natuurlijk geheel afhankelijk van uw specifieke wensen, de definitieve invulling hiervan en de hiervoor door ons te maken uren. We maken hierover uiteraard vooraf met u afspraken, zodat verrassingen achteraf worden uitgesloten.

Ga naar Montage en verwerking.